KINDA MAGIC WORLD


PELAJAR BIASA
melihat peluang
PELAJAR GAGAL
mensiasiakan peluang
PELAJAR BERJAYA
merebut peluang
PELAJAR HEBAT
mencipta peluang

No comments: